top of page

ערב כחול עמוק

בית פרטי | צורן

170 מ"ר

גודל:

2018

שנה:

אז מגיעות התמונות וכל השאר היסטוריה...

תמונות שמסכמות תקופה, ליקוטים, תכנונים, חיבורים,מחשבות, לבטים, שיפוצים, חנויות, עד שמגיע רגע מופלא שהכל מתחבר.

לקוחות מקסימים שחיכו שאתפנה לביצוע פרויקט עיצוב הבית שלהם במשך חצי שנה.

כאלו שכיף לעצב עבורם ועבור הילדים שלהם, כיף לעשות להם בית שמספר את הסיפור שלהם. סיפור על בית. משפחה. ילדים. שמחה.

בית שהיה זקוק לרענון, לנקודת מבט אחרת

מצד אחד צבע,

מצד שני מראה מחוספס,

מצד שלישי שיתאים לילדים,

מצד רביעי שיכלול עוד אחסון

מצד חמישי שיתאים לחיים הדינמיים שלהם.

הרבה צדדים ובית מקסים אחד שהתחדש לו.

צילום: תמר אלמוג

bottom of page