top of page

תתארו לכם

ליווי בית בבניה | אורנית

200 מ״ר

גודל:

2023

שנה:

...תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממה שהוא ככה

ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים..


פרויקט ליווי בית בבניה, משלב השלד, תכנון הפנים ועד תליית התמונה האחרונה בסלון.


לפני 3 שנים נפגשנו, בעקבות המלצה ממכרה משותפת והקליק היה מידי (+שפכתי להם קפה על הלאפטופ. ללאפטופ, שלום)

זוג לקוחות משמיים, כאלו שגרמו לעבודה ולעשייה שלי, להיות עונג צרוף לכל אורך הדרך ונכנסו לי עמוק עמוק ללב. ברמה כזו שנתתי להם לבחור שם לפרוייקט שלהם (כזו נדיבה אני)

בית מדוייק ללקוחות מדוייקים. 


צילום: מאיה אבגר


bottom of page